success stories

Transformacja infrastruktury: Desa 

Nowoczesne podejście do starych wyzwań

Wyzwania biznesowe:

 

1. Biura naszego klienta mieściły się w historycznej części Warszawy. Te zabytkowe przestrzenie oferowały nie tylko wyzwanie architektoniczne, ale również technologiczne – serwerownie bez odpowiedniej wentylacji i skomplikowane sieci splątanych kabli uniemożliwiały efektywną kontrolę oraz stanowiły poważne zagrożenie dla stabilności i ciągłości działania serwerów.
2. Pracownicy mierzyli się z niską jakością połączenia internetowego.

.

Rozwiązanie

Zmigrowaliśmy kluczowe systemy naszego klienta do chmury Office 365. W serwerowni zachowaliśmy jedynie przełączniki i routery, które produkują mniej ciepła. Zaprojektowaliśmy system Wi – Fi, biorąc pod uwagę specyfikę budynku, taką jak grubość ścian i układ pomieszczeń. Dzięki rozwiązaniom chmurowym klient nie musiał dokonywać dużych jednorazowych inwestycji, a jakość połączenia w sieci znacząco się podniosła.

Efekty

  • Skuteczna migracja kluczowych systemów do chmurowego rozwiązania Office 365.
  • Optymalizacja „serwerowni” poprzez przeniesienie najważniejszych urządzeń.
  • Skonstruowanie sieci Wi – Fi, uwzględniającej architektoniczne ograniczenia budynku.
  • Stała poprawa jakości połączenia internetowego i wydajności pracy dla pracowników.
  • Trwała współpraca z klientem przez niemal dekadę, w tym pomoc w projektowaniu sieci lokalnej dla nowego budynku oraz ciągłe wsparcie Service Desk.

Podsumowanie

Dzięki naszemu elastycznemu podejściu i zdolności do adaptacji, pomogliśmy firmie Desa w modernizacji IT, jednocześnie szanując charakter siedziby. Nasza współpraca przetrwała wiele lat, co jest świadectwem naszej wartości dla firmy Desa i naszej zdolności do przewidywania oraz reagowania na jego potrzeby. Ten przypadek podkreśla znaczenie właściwego przygotowania, elastyczności oraz długoterminowego myślenia w podejściu do rozwiązań technologicznych.