success stories

Cyberatak

Minimalizacja skutków oraz wzmocnienie bezpieczeństwa rozproszonej infrastruktury sieciowej

Wyzwania biznesowe:

 

Firma naszego Partnera została niespodziewanie wystawiona na próbę, kiedy jej systemy centralne padły ofiarą skomplikowanego ataku cybernetycznego. Infrastruktura sieciowa naszego Partnera była podzielona pomiędzy dwa miasta. W większości przypadków infrastruktura oparta o serwery onsite, wykorzystywane zarówno do przechowywania dokumentów jak i sterowania maszynami.

.

Rozwiązanie

Po zaistniałym incydencie, zespół TrustIT natychmiast podjął działania mające na celu minimalizację skutków ataku. Po diagnozie problemu dostarczyliśmy nasze serwery zastępcze, umożliwiając klientowi kontynuację produkcji, jednocześnie umożliwiając specjalistom analizę zaszyfrowanych systemów. Współpracując z ekspertami od odzyskiwania danych, udało się przywrócić kluczowe informacje. Jednocześnie, opracowaliśmy innowacyjny projekt rekonfiguracji systemów IT klienta, mający na celu ochronę przed przyszłymi atakami. Kluczowymi elementami projektu były segmentacja sieci lokalnej oraz nowoczesny system backupu. Dodatkowo wprowadziliśmy program szkoleń dla pracowników, zwiększając ich kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Efekty

  • Skuteczne przywrócenie utraconych danych i kontynuacja działalności produkcyjnej.
  • Implementacja zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa, zapobiegających przyszłym atakom.
  • Podniesienie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń cybernetycznych dzięki szkoleniom.
  • Stała i sprawnie działająca infrastruktura sieciowa bez kolejnych incydentów bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Dzięki skutecznemu podejściu kryzysowemu oraz strategicznemu myśleniu, TrustIT pomógł klientowi nie tylko w powrocie do normalności po poważnym incydencie, ale także w ulepszeniu i zabezpieczeniu jego infrastruktury sieciowej na przyszłość. Ten przypadek podkreśla wagę proaktywnego podejścia do cyberbezpieczeństwa oraz znaczenie właściwego partnera technologicznego w kształtowaniu trwałych i bezpiecznych rozwiązań biznesowych.