success stories

Poprawa infrastruktury IT w firmie energetycznej

Od krytycznych wyzwań do czołowych miejsc w audytach bezpieczeństwa

Wyzwania biznesowe:

 

Polski oddział międzynarodowej spółki energetycznej zgłosił się do nas po niezadowalającym wyniku wewnętrznego audytu infrastruktury IT. Znajdując się w trudnej sytuacji, potrzebowali ekspertów zdolnych do przekształcenia systemów i procedur w krótkim czasie.

Rozwiązanie

Po dokładnej analizie wyników audytu i przeprowadzeniu własnej inwentaryzacji, sformułowaliśmy kompleksowy plan naprawczy. Zajęliśmy się nie tylko poprawą zarządzania infrastruktury onsite, ale również przeniesieniem kluczowych zasobów do chmury Microsoft. Wprowadziliśmy procedury oparte na standardach ITIL, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa danych.

Efekty

  • Znacząca poprawa w wynikach audytów bezpieczeństwa, z oddziałem w Polsce plasującym się teraz w czołówce wśród innych oddziałów narodowych organizacji.
  • Skuteczne przeniesienie i administrowanie kluczowymi zasobami w chmurze Microsoft.
  • Skuteczna administracja zarówno infrastruktury chmurowej, jak i lokalnej, zgodnie z najlepszymi praktykami.
  • Współpraca w wielu projektach integracyjnych, które są inicjowane przez centralę.

Podsumowanie

Dzięki naszemu zintegrowanemu podejściu i głębokiemu zrozumieniu standardów IT, nasz partner nie tylko odzyskał zaufanie centrali w kwestii bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, ale również stał się liderem wśród swoich międzynarodowych oddziałów. Zaowocowało to współpracą przy wielu projektach inicjowanych przez centralę. Nasza długa i owocna współpraca jest dowodem na to, że z odpowiednim partnerem IT, nawet największe wyzwania można przekształcić w sukcesy.