success stories

Inwentaryzacja w Vipharm

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT

Wyzwania biznesowe:

 

1. Firma farmaceutyczna Vipharm zwróciła się do nas z prośbą o inwentaryzację infrastruktury informatycznej.

2. Zarząd firmy był zaniepokojony zaleceniami lokalnego informatyka, który sugerował zakup dwóch komputerów na każdego pracownika: jednego do pracy w sieci firmowej, drugiego do dostępu do Internetu.

Rozwiązanie

Eksperci TrustIT przeprowadzili dogłębną analizę infrastruktury. Ustaliliśmy, że jedynym problemem były braki w konfiguracjach sieciowych. Nie było potrzeby podwajania liczby komputerów dla pracowników. Ujawniliśmy również, że lokalny informatyk zalecał zakup nadmiernie przewymiarowanych drukarek biurowych. Współpraca z nami pomogła firmie zoptymalizować i zabezpieczyć infrastrukturę IT, unikając jednocześnie niepotrzebnych wydatków.

Efekty

  • Oszczędność kosztów dzięki uniknięciu dalszych zakupów zbędnych drukarek i komputerów.
  • Poprawa efektywności pracy dzięki właściwej konfiguracji sieciowej.
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji firmowej.
  • Wsparcie dla rosnącej sieci firmowej w nowej siedzibie w Polsce oraz jej filiach w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech.

Podsumowanie

Zastosowanie sprawdzonych i efektywnych rozwiązań przez TrustIT pozwoliło zapewnić firmie Vipharmbezpieczeństwo i efektywność działania. Inwentaryzacja zaowocowała współpracą, która trwa nieprzerwanie od 16 lat na terenie Polski oraz w filiach  – w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Dzięki współpracy nasz partner biznesowy może skupić się na swojej podstawowej działalności, mając pewność, że kwestie technologiczne są w dobrych rękach.