Obsługa stanowiska pracy

Pracownik pod stałą opieką

Bez wsparcia pracowników system w firmie nie działałby sprawnie. Oferujemy obsługę stanowisk pracy w pełnym zakresie. Przygotowujemy stację roboczą do pracy. Instruujemy, jak obsługiwać system MS Office. Pomagamy, kiedy pojawi się usterka. Dzięki temu dany dział nadal funkcjonuje sprawnie, a przedsiębiorca otrzymuje w krótkim czasie w pełni przygotowane stanowisko pracy.

Na tym jednak nie koniec. Dodatkowo nasz helpdesk, który odbiera każdy telefon jeszcze przed 5 sygnałem, gwarantuje zdalną pomoc w każdym przypadku. Jeśli problemu nie można rozwiązać przez telefon, mail lub chat, wysyłamy do firmy specjalistę, który usunie awarię i przywróci wszystkie funkcjonalności.

obsluga-stanowisk-pracy-IT - www.trustit.pl

Co zapewniamy?

Redukujemy koszty Klienta poprzez ryczałt, na który składa się szereg usług w ramach outsourcingu IT. Obsługa stanowiska pracy obejmuje:

 • zdalną pomoc informatyczną poprzez telefon, chat, Skype, e-mail;
 • kontakt z helpdeskiem 365 dni w roku;
 • przygotowanie stacji roboczej do pracy (konfiguracja oprogramowania w środowisku Windows, aplikacji i programów biurowych, połączeń z urządzeniami biurowymi);
 • natychmiastową reakcję na zgłoszone awarie i usterki;
 • pomoc w obsłudze aplikacji i oprogramowania biurowego.

Najczęstsze awarie zgłaszane do helpdesku

W takiej sytuacji pomocne dla pracownika jest usunięcie zbędnych dodatków, aplikacji, które zostały zainstalowane na komputerze w czasie instalacji programów biznesowych.

W takim przypadku, helpdesk zaleca wyszukanie drukarki poprzez sieć, aby ponownie wypróbować połączenie. W przypadku braku dostępności drukarki – wysyłamy do siedziby Klienta specjalistę w celu przeprowadzenia audytu.

Przy instalacji programu wystarczy zwykle pomoc zdalna, dzięki której pracownik zostaje przeprowadzony przez proces instalacji krok po kroku.

Korzyści dla pracodawcy

Pracodawca, który decyduje się na powierzenie sieci informatycznej zewnętrznemu podwykonawcy, wybiera komfort pracy i zdecydowaną redukcję kosztów.

Zalety zdalnej obsługi IT stanowiska pracy to:

 • obniżenie kosztów z tytułu braku konieczności zatrudnienia specjalisty na stałe;
 • redukcja kosztów związana z płatnymi urlopami oraz zwolnieniami lekarskimi stałego pracownika;
 • możliwość konsultacji i usuwania usterek 365 dni w roku;
 • możliwość skupienia się jedynie na kluczowej działalności firmy;
 • bezpieczeństwo baz danych zapewnione przez profesjonalistów;
 • oszczędności, z uwagi na brak konieczności inwestowania w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników.
zdalna-obsługa-IT - www.trustit.pl

Znajdź wsparcie dla swoich pracowników