Obsługa poczty firmowej

Mailowa komunikacja ze światem

E-mail – podstawowy nośnik informacji i komunikacji z Klientami firmy. Jeśli poczta firmowa zostanie skonfigurowana niepoprawnie, prawdopodobieństwo niedostarczenia wiadomości, zarówno wychodzącej jak i przychodzącej, rośnie z każdą minutą.

Działanie systemu poczty elektronicznej uzależnione jest również od pracy serwera i bramki SMTP. Dobra firma informatyczna obejmuje opieką nie tylko stacje robocze, ale także całe zaplecze związane z poprawnym funkcjonowaniem skrzynki pocztowej.

obsluga-poczty-firmowej - www.trustit.pl

Co zapewniamy?

Przede wszystkim wyróżniamy się tym, że obejmujemy kompleksową opieką całą infrastrukturę. Zapewniamy:

 • bieżącą kontrolę oprogramowania zainstalowanego na serwerach i bramce pocztowej;
 • monitorowanie parametrów operacyjnych;
 • kontrolę pozostałej pojemności skrzynek pocztowych oraz ich stanu;
 • aktualizację oprogramowania;
 • opracowanie cyklicznych raportów dotyczących administracji pocztą, statystyk i awarii;
 • przygotowanie stacji do pracy;
 • ochronę antyspamową.

Najczęstsze awarie skrzynki pocztowej

Powodem tego błędu jest zbyt mała pojemność skrzynki. W takim wypadku archiwizujemy maile lub zgłaszamy operatorowi chęć powiększenia pojemności skrzynki.

Przyczyn takiej usterki może być wiele, ale główne powody, dla których nie możemy wysłać maila związane są ze złą konfiguracją skrzynki, brakiem uwierzytelnienia – autoryzacji ze strony użytkownika lub zbyt dużą liczbą połączeń ze skrzynką pocztową. O pomoc należy poprosić w tym przypadku helpdesk.

Konfiguracja konta w Outlooku jest intuicyjna. Po otwarciu programu należy wybrać przycisk „Nowy” i rozpocząć konfigurację profilu. Po kliknięciu opcji „Dodaj konto” zalecamy wybór konfiguracji ręcznej. Dane konfiguracyjne odnajdziemy, logując się do naszej poczty online.

Korzyści ze zdalnej obsługi poczty firmowej

Szybka i fachowa pomoc to za mało. Nasi Klienci w czasie obsługi otrzymują:

 • zabezpieczenia przed atakami hakerskimi;
 • ostrzeżenia przed przepełnieniem skrzynek pocztowych;
 • przygotowanie stacji roboczej do pracy z programem Outlook;
 • instruktaż dla pracowników w obszarze obsługi skrzynek mailowych;
 • interwencję zdalną lub w siedzibie Klienta w przypadku wystąpienia awarii;
 • czuwanie nad serwerami pocztowymi na Outlooku.
obsluga-poczty-firmowej - www.trustit.pl

Wysyłaj maile bez przeszkód!