Obsługa macierzy i serwerów

Mózg operacji i pamięć absolutna

Serwery i macierze to podstawowe urządzenia wymagane do sprawnego funkcjonowania firmy nie tylko w obrębie sieci, ale przede wszystkim w Internecie. Ich profesjonalna obsługa ma realny wpływ na to, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo – czy przynosi zyski czy straty.

Oba pojęcia często powodują konsternację u naszych Klientów, jednak potrafimy wytłumaczyć, dlaczego serwery i macierze są niezbędne, jaką spełniają funkcję i co może się stać, kiedy zostaną bez opieki. Serwer służy ciągłej obsłudze usług internetowych (poczty, stron www), natomiast macierz to nośnik składowania danych, dzięki któremu mamy dostęp do wszystkich informacji.

obsluga-macierzy-i-serwerow - www.trustit.pl

Co zapewniamy?

Funkcjonalność serwerów i macierzy należy monitorować na bieżąco, ponieważ są one bazą dla tworzenia infrastruktury IT. Obsługa, którą oferujemy w tym zakresie obejmuje:

 • dbałość o ciągły transfer danych;
 • zwiększenie wydajności macierzy;
 • natychmiastową reakcję na występujące awarie;
 • audyt połączeń między serwerami a komputerami w firmie;
 • zarządzanie i skalowanie systemu składowania danych.

Najczęstsze awarie serwerów i macierzy

Rozwiązanie problemu połączenia z routerem zakłada wykonanie poszczególnych kroków jeden po drugim. Od sprawdzenia błędów w konfiguracji po wykonanie komendy PING. Nasz specjalista poprowadzi audyt połączenia zdalnie lub bezpośrednio na stanowisku pracy.

Stacja robocza może mieć zerwane połączenie z serwerami firmowymi i stąd pracownik nie ma dostępu do aplikacji. Zalecamy wówczas reset i podjęcie ponownej próby połączenia. W przypadku bardziej złożonego problemu – należy skontaktować się z helpdeskiem.

Zwykle powodem utraty danych jest brak odpowiedniej administracji i awaria dysku twardego. Wówczas niezbędna jest wymiana dysku twardego, skopiowanie go oraz analiza struktury macierzy.

Korzyści ze zdalnej obsługi serwerów i macierzy

Brak odpowiednich kwalifikacji do obsługi tak istotnych urządzeń i nośników danych może skutkować poważnym kryzysem. Oto kilka zalet korzystania z usług profesjonalnej firmy informatycznej:

 • doradztwo i wsparcie w sprawie wyboru serwerów (ich jakości i ilości), aby dane były przechowywane w sposób bezpieczny;
 • audyt i bieżący monitoring;
 • natychmiastowa interwencja w przypadku awarii;
 • wykonywanie działań naprawczych 24/7;
 • regularne sporządzanie kopii zapasowych baz danych;
 • zwiększenie efektywności biznesowej firmy.
obsluga-macierzy-i-serwerow - www.trustit.pl

Zabezpiecz się przed utratą danych