Informatyk na etacie czy outsourcing firmy IT? Analiza i porównanie

Rozwój cyfrowych technologii, postępująca digitalizacja, konieczność zautomatyzowania i usprawnienia procesów zarządzania – zespołem, procesami i dokumentami – dzisiaj przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyzwaniami. Brak inwestycji w rozwój cyfrowy i rozwiązania IT może spowodować zastój i uniemożliwić dogonienie konkurencji. Dlatego korzystanie ze wsparcia informatyka to nie opcja, lecz konieczność. Pozostaje tylko pytanie, czy zatrudnić specjalistę na etat, czy skorzystać z oferty outsourcingu IT. Rozważmy każdą z tych opcji, próbując zrozumieć, które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne i pomoże w zbudowaniu istotnej przewagi konkurencyjnej.

Etatowy informatyk – czy warto mieć specjalistę IT w swojej firmie?

Zatrudnienie na pełny etat często wpływa pozytywnie na lojalność pracownika i jego zaangażowanie w pracę. To z kolei przekłada się na stabilność działania i mniejsze rotacje. Długoletnia współpraca pozwala także na lepsze zrozumienie wewnętrznego systemu wartości i sposobu działania w firmie.

Dzisiaj jednak rynek pracy jest bardzo dynamiczny, a ludzie (zwłaszcza młodzi) nie chcą wiązać się z jednym miejscem zbyt długo. Zatem nawet umowa o pracę, która przecież generuje bardzo duże wydatki dla firmy, nie gwarantuje, że informatyk zostanie w firmie na zawsze. Tymczasem pracodawca musi zainwestować w jego szkolenia, wyposażyć stanowisko pracy, opłacić podatki i składki ubezpieczeniowe, zadbać o system benefitów, dostęp do nowoczesnych sprzętów oraz drogiego oprogramowania.

Dla firmy istotny jest także brak elastyczności, bo warunki rynkowe i branża informatyczna zmieniają się dynamicznie, a przywiązanie do jednego pracownika może ograniczyć zdolność do rozwoju i poszerzania perspektyw.

Zatrudnienie informatyka na etat to wysokie koszty stałe oraz pewne ograniczenia. Tych problemów unikniesz, decydując się na outsourcing, który ze względu na liczne zalety staje się bardzo atrakcyjną i popularną alternatywą dla tworzenia wewnętrznego działu IT.

Outsourcing firmy IT: zalety i wady tego rozwiązania

Zanim podejmiesz decyzję o tym, żeby skorzystać z outsourcingu IT, powinieneś poznać wszystkie jej zalety (i ewentualne wyzwania, z jakimi trzeba się mierzyć). Do argumentów przemawiających za tą usługą zalicza się:

  • oszczędność – decydując się na outsourcing, firma może znacznie zredukować koszty, eliminując konieczność opłacania składek ubezpieczeniowych, benefitów pracowniczych, szkoleń i wyposażenia stanowiska pracy,
  • dostęp do szerokiego wachlarza różnych umiejętności – dzięki korzystaniu z usług firmy zewnętrznej, przedsiębiorstwo ma dostęp do wiedzy i umiejętności wielu specjalistów, co pozwala na realizację bardziej skomplikowanych, złożonych projektów,
  • skoncentrowanie się na kluczowych kompetencjach – outsourcing pozwala firmom skupić się na tym, co robią najlepiej, powierzając zadania informatyczne ekspertom zewnętrznym, co przekłada się na wyższą jakość wykonywanych zadań, stabilność działania oraz rozwój w strategicznych obszarach,
  • elastyczność i skalowalność – outsourcing otwiera przed firmą możliwość elastycznego dostosowywania się do zmian na rynku, skalowania projektów w zależności od potrzeb, a także reagowania na dynamicznie zmieniające się wymagania klientów i partnerów biznesowych. Pozwala też korzystać z nowinek technologicznych bez konieczności inwestowania w nie ogromnych pieniędzy.

Czy outsourcing ma swoje wady? Jeśli wybierasz firmę, która świadczy obsługę zdalną, wówczas może wystąpić problem z komunikacją. Choć ta prowadzona jest w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, to i tak mogą powstawać pewnego rodzaju bariery. Jednocześnie obalamy popularny mit o tym, że outsourcing jest drogi. Liczne obserwacje pokazują, że koszt zamówienia takiej usługi jest niższy, niż tworzenie od podstaw wewnętrznego działu informatycznego z całym wyposażeniem i opłacanie wykwalifikowanych pracowników.

Która opcja jest lepsza dla Twojej firmy – informatyk na etacie czy outsourcing?

Nie trudno dostrzec, że decyzja między zatrudnieniem etatowego informatyka a outsourcingiem nie jest prostym wyborem. Należy uzależnić ją od tego, jaki jest charakter Twojej działalności, jak duża i mocno zdigitalizowana jest firma, ile osób zatrudnia, jakie ma oczekiwania względem obsługi IT itd. Przy analizie „za i przeciw” dobrze jest wziąć pod uwagę koszty (porównać wydatki w jednym i drugim wariancie), ograniczenia (np. niewielka dostępność kandydatów, którzy mogliby objąć stanowisko informatyka w Twojej firmie), możliwości i szanse dla biznesu.

Nie umiesz samodzielnie podjąć decyzji? Zawsze warto umówić się na konsultację z przedsiębiorstwem, które zajmuje się zdalną obsługą informatyczną firm, aby porozmawiać o swoich wątpliwościach i uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Każda firma, dążąc do optymalizacji swojej działalności, powinna rozważyć różne scenariusze i dokładnie przeanalizować osobiste potrzeby, zasoby oraz cele strategiczne, zanim podejmie ostateczną decyzję. Nie można też wykluczyć połączenia obu strategii, co może zapewnić równowagę między stabilnością a elastycznością.